Shop Mobile More Submit  Join Login
Olga by Daria Zaytseva by daria-zaytseva Olga by Daria Zaytseva by daria-zaytseva
www.dariazaytseva.com
Add a Comment:
 
:iconmatuschek:
matuschek Featured By Owner Jun 17, 2014
Hypnotic.....
Reply
:iconcoruskating:
coruskating Featured By Owner Apr 4, 2013
Nelepo chudnoe sozdan'e,
Nam o takih glasit predan'e
Chto ras v sto let roditsya den'
Vdryg prin'av zhenstvennyu ten'
I vseh myzhchin kak detskii prah
Svedyet v otchayan'e i strah
Poteri, grysti, symatohi...
Oh bozhe moi, kakie vzdohi
V glazah bezdonnoi glybiny
Ua vizhy ... -- mozhet eto sny?!
Reply
:iconmrdesiro:
mrdesiro Featured By Owner Mar 13, 2013
hot girl..
Reply
:iconhinoki151:
HINOKI151 Featured By Owner Mar 12, 2013
splendeur
Reply
:iconfarcry77:
farcry77 Featured By Owner Dec 4, 2012  Hobbyist Photographer
Sharp features. And u have got them so well
Reply
:iconcloudmilk:
cloudmilk Featured By Owner Nov 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Captivating portrait !
Reply
:iconmiobi:
miobi Featured By Owner Nov 14, 2012
amazing
Reply
:iconrobotnikholmes:
RobotnikHolmes Featured By Owner Apr 17, 2014  Student Filmographer
I know, right? :O
Reply
:iconramgar21:
ramgar21 Featured By Owner Nov 13, 2012
Art!!!!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 13, 2012
Image Size
428 KB
Resolution
598×900
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
7,369 (2 today)
Favourites
322 (who?)
Comments
9
Downloads
196
×